Dane osobowe

  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: AGROSUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów. nr KRS: 0000637475, NIP: 657 292 55 41, REGON: 365434945, zwana dalej: „Administratorem” lub „Agrosup”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@agrosup.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agrosup(np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Agrosup nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Witaminy - Agrosup
PL - EN - DE - UA

Witaminy

NAZWA GWARANTOWANE PARAMETRY POZIOM GWARANTOWANY PAKOWANIE POSTAĆ
WITAMINA B9/KWAS FOLIOWY Kwas foliowy 96% 20, 25kg worek, 500, 1000kg big-bag, Proszek, mikrogranulat
WITAMINA C/KWAS ASKORBINOWY Kwas L-askorbinowy min 99% 20, 25kg worek, 500, 1000kg big-bag, Krystaliczny proszek
WITAMINA E/ALFA-TOKOFERYL Octan DL-a-tokoferylu min 48,5% – max 51,5% 20, 25kg worek, 500, 1000kg big-bag, Mikrogranulat
BETAINA Betaina 96% 25kg worek, Hydroskopijny proszek
CHLOREK CHOLINY/CHOLINA Chlorek choliny min 60% 25kg worek, Drobny granulat
CHLOREK CHOLINY HCL 40 Chlorek choliny min 40% 25kg worek, Drobny granulat
CHLOREK CHOLINY PŁYN Chlorek choliny min 75% 25kg worek, Płyn
CHLOREK CHOLINY SUPER FLO Chlorek choliny 68%-72% 25kg worek, Drobny granulat

ZBOŻA I ŚRUTY

PREMIXY I KONCENTRATY