Dane osobowe

 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: AGROSUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów. nr KRS: 0000637475, NIP: 657 292 55 41, REGON: 365434945, zwana dalej: „Administratorem” lub „Agrosup”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@agrosup.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agrosup(np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Agrosup nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

O nas - Agrosup - polska firma z kontaktami za granicą
PL - EN - DE - UA

O NAS

MISJA

Nieustannie naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości surowców w konkurencyjnych cenach. Budując nasze relacje z partnerami biznesowymi w Polsce i za granicą, kładziemy nacisk na transparentność, komunikację oraz lojalność.

WIZJA

Nasza wizja pomaga nam wyznaczać kierunki rozwoju naszej firmy:

 • Jesteśmy miejscem, w którym nasi pracownicy realizują swoje cele i czują się częścią firmy, na której rozwój mogą wpływać.
 • Budujemy długofalowe relacje z naszymi partnerami biznesowymi, opieramy je na transparentności i lojalności. Nasi partnerzy są ważną składnią naszego sukcesu, dlatego ich satysfakcja jest dla nas najważniejsza.
 • Kładziemy bardzo duży nacisk na jakość naszych surowców, dlatego wszyscy nasi dostawcy są przez nas dokładnie sprawdzani, a ich surowce badane w naszym laboratorium. Dowodem jakości naszych produktów jest posiadanie certyfikatu GMP+.